• 1. W pierwszej kolejności należy podłączyć bramkę do sieci za pomocą gniazda Ethernet
 • PAP2T

 • 2. Następnym krokiem jest podłączenie zasilacza do gniazda ‚power’
 • PAP2T

 • 3. Na koniec podłączamy aparat telefoniczny do gniazda ‚PHONE 1′
 • PAP2T

 • 4. Gdy połączenia zostały wykonane poprawnie, zaświecą się trzy diody: Power, Ethernet oraz Phone.
 • UWAGA!
  Gdy urządzenie było wcześniej użytkowane zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych. W tym celu podnosimy słuchawkę i wybieramy z podłączonego telefonu ‚****‚ następnie gdy usłyszymy głos lektora wybieramy ‚73738#‚, gdy ponownie usłyszymy lektora, wybieramy przycisk ‚1‚ a następnie odkładamy słuchawkę. Bramka uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

 • 5. W celu skonfigurowania urządzenia potrzebny będzie adres IP bramki, który uzyskuje się poprzez wybranie z podłączonego do niej telefonu ‚ * * * * 1 1 0 #’. Adres zostanie podyktowany przez automat.
 • 6. Po wpisaniu adresu, w przeglądarce ukaże się strona konfiguracyjna.
 • 7. W prawym górnym rogu należy wybrać ‚Admin login’
 • PAP2T

 • 8. W kolejnym oknie wybieramy ‚switch to advanced view’ a następnie na linię, którą chcemy użyć do konfiguracji usługi (Line 1/Line 2)
 • PAP2T

 • 9. Parametry nalezy wprowadzić w/g schematu podanego poniżej, gdzie:
 • PAP2T

  Line enable: yes

  Proxy and Registration:
  Proxy: sip.spikon.pl
  Outbound Proxy: sip.spikon.pl
  Register: yes
  Register Expires: 60

  Use Outbound Proxy: yes

  Subscriber information:
  Display name: numer konta SIP
  Password: hasło do konta SIP (proszę nie mylić z hasłem do panelu)
  Auth ID: numer konta SIP
  User ID: numer konta SIP
  Use Auth ID: yes

  PAP2T

 • 10. Na koniec wybieramy ‚Preferred Codec: G711a‚. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem ‚Save Settings’
 • PAP2T

 • 11. Gdy konfiguracja przebiegła poprawnie, aparat telefoniczny powinien być gotowy do przyjmowania/wykonywania połączeń w sieci SPIKON.