Jednostronna blokada dźwięku może być spowodowana ustawieniami routera, przez który telefon/bramka/softphone łączy się z Internetem. Proszę upewnić się, czy router nie ma zdefiniowanej blokady portów UDP (RTP) z zakresu 10000 – 20000.