Lista usług platformy SPIKON

API

Usługa bezpłatna
PermalinkGallery

Złoty numer telefonu

Złoty numer telefonu

Tylko 12,00 zł/miesiąc
PermalinkGallery

Numer telefonu

Numer telefonu

Tylko 1,23 zł/miesiąc

SIP Trunk

Tylko 1,23 zł/miesiąc
PermalinkGallery

Nagrywanie rozmów telefonicznych

PermalinkGallery

Poczta głosowa

Poczta głosowa

Usługa bezpłatna

Pozostałe usługi

 • Wysłanie faktury pocztą tradycyjną – 3,51 zł / jeden list
 • Zwrot środków z konta Prepaid – 8,00 zł

Najpopularniejsze kierunki

 • +86 Chiny
 • od8gr/minutę
 • +33 Francja
 • od5gr/minutę
 • +34 Hiszpania
 • od5gr/minutę
 • +31 Holandia
 • od4gr/minutę
 • +1 Kanada
 • od3gr/minutę
 • +49 Niemcy
 • od5gr/minutę
 • +47 Norwegia
 • od6gr/minutę
 • +421 Słowacja
 • od9gr/minutę
 • +1 Stany Zjednoczone
 • od4gr/minutę
 • +44 Wielka Brytania
 • od4gr/minutę
Podane wyżej ceny są cenami brutto

Sprawdź koszt połączenia

Poniższa wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie ceny za minutę połączenia z wybranym numerem – wystarczy wybrać państwo oraz przynajmniej 4 początkowe cyfry numeru. W SPIKON wszystkie połączenia rozliczane są za każdą sekundę czasu trwania!

Cennik połączeń obowiązujący do 2 kwietnia 2016 roku.

Cennik połączeń obowiązujący od 3 kwietnia 2016 roku.


1. Wszelkie zmiany niniejszego Cennika Spikon podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na Stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
2. Spikon doręcza na piśmie Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane, o których mowa w § 15 ust. 8 Regulaminu, treść każdej proponowanej zmiany cen określonych w Cenniku, chyba że Użytkownik złożył żądanie określone w § 15 ust. 9 Regulaminu.
3. Okres określony w ust. 1 może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
4. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, oświadczenie o skorzystaniu z którego może zostać złożone nie później niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
5. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 4, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie, Spikon nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Użytkownikowi przez Spikon przy zawarciu Umowy.
6. O przysługującym prawie wypowiedzenia, jak również o braku roszczenia odszkodowawczego o którym mowa w ust. 5, Spikon każdorazowo informuje wraz z ogłoszeniem zmian Cennika.
7. Na żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje dane, o których mowa w § 15 ust. 8 Regulaminu, Spikon dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą komunikatu nadanego za pomocą Panelu użytkownika.